ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

1. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

https://www.jatekmakettcentrum.hu online áruház, melynek üzemeltetője a Kék Kobra Kft.

A Kék Kobra Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 31/b, cégjegyzékszám: 01-09-079454, adószám: 10610600-2-43) (Szolgáltató, adatkezelő) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE szerint az alábbi tájékoztatást adja.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Kék Kobra Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31/b
Email: info@kekkobra.huinfo@jatekmakettcentrum.hu
Telefon: 06 (1) 280-4456, 06 (1) 212-4028

 

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a https://www.jatekmakettcentrum.hu webáruház által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, amelyet a Társaság magára nézve kötelezően elismer.

 A https://www.jatekmakettcentrum.hu által nyújtott szolgáltatások minden egyén számára biztosítva kell legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kézi és gépi feldolgozása során (adatvédelem). A felhasználó személyes adatainak védelme a Kék Kobra Kft. - Játék és Makett Centrum és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A vásárló adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, ilyen eset a kiszállító cégek (Magyar Posta, GLS futárszolgálat) megbízása a megvásárolt termékek kiszállítására, illetve könyvelési célokra való felhasználás (számlázás, számlák megőrzése az adott törvények alapján). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

3. AZ ÖN JOGAI

3.1 Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a velünk a kapcsolatot személyes adatai egyeztetése céljából.

3.2 Helyesbítési jog:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, emellett adatait Ön is szerkesztheti regisztrációja alatt.

3.3 Törlési jog:

Joga van kérni adatainak törlését bármikor. A törlés időpontja a felhasználó törlési igénye esetén AZONNAL.

A törlést kizáró okok a következőek lehetnek:

Folyamatban lévő ügyek lezárásáig (nyitott megrendelés, aktuális panaszkezelés, rendezetlen tartozás).

Vásárláshoz és bárminemű tranzakcióhoz köthető adatokat kötelesek vagyunk megőrizni az adott törvények alapján könyvelési célokra.

3.4 Jogainak gyakorlása:

Adatvédelemmel kapcsolatos bárminemű kérés, kérdés esetén ügyfélszolgálatunk munkatársai fogadják a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket az alábbi elérhetőségeken:

Email: info@kekkobra.huinfo@jatekmakettcentrum.hu

Telefon: 06 (1) 280-4456, 06 (1) 212-4028

Levelezési cím: 1097 Budapest, Gyáli út 31/b

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

https://www.jatekmakettcentrum.hu  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

4.1 REGISZTRÁCIÓNÁL FELVETT SZEMÉLYES ADATOK

A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia bizonyos személyes adatokat (ezek elengedhetetlenek a szerződésben foglalt szolgáltatás teljes körű kielégítéséhez, például: számla elkészítése, kiszállítás). Ezen felül a regisztráció véglegesítéséhez kötelező elfogadni az Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi irányelvet, amivel a webáruház használatát és használatának feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal szolgáltatásainak igénybe vételére.

Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.
A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

4.2 A kezelt adatok köre:

Név / Cégnév,

Cég esetén adószám,

E-mail cím,

Jelszó (az adatfeldolgozó nem fér hozzá),

Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám).

 

4.3 Az érintettek köre:

A webáruházban regisztrált valamennyi Felhasználó.

4.4 Az adatgyűjtés célja:

A webáruház használata, annak szolgáltatásainak biztosítása.

4.5 Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje:

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó törlési igénye esetén AZONNAL.

 

Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációból fakadó adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

A vásárláshoz kötelező és elengedhetetlen a fenti személyes adatokat megadni.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudja webáruházunk szolgáltatásait igénybe venni.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, törlését, módosítását az alábbi lehetőségek szerint kérheti:

Email: info@kekkobra.huinfo@jatekmakettcentrum.hu

Telefon: 06 (1) 280-4456, 06 (1) 212-4028

Levelezési cím: 1097 Budapest, Gyáli út 31/b

 

5. HÍRLEVÉL
 

Felhasználó előzetesen a regisztrációnál hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a regisztrációkor megadott email elérhetőségein megkeresse reklámajánlataival a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei alapján.

Felhasználó indokolás nélkül leiratkozhat a reklámajánlatok küldéséről.

A Szolgáltató a Felhasználó minden adatát törli a nyilvántartásából, amely a hírlevél küldéséhez tárol.

5.1 A kezelt adatok köre:

Név,

Email cím,

Feliratkozás időpontja.

 

5.2 Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozott valamennyi Felhasználó.

 

5.3 Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje:

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott email címmel le nem iratkozik. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről email címe megadásával és a leiratkozás gombra való kattintással.

Webáruházunkban két hírlevél listát tartunk számon: Játék és Makett.
Amennyiben mindkettőre vagy csak az egyikre iratkozott fel, kérjük figyeljen arra, hogy a leiratkozásnál mindig az aktív áruház hírlevéllistájáról törli az email címet (a kategóriák felett lehet váltani az áruházak között). Amennyiben problémába ütközik, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:
Az info@jatekmakettcentrum.hu email címre küldött igény alapján töröljük hírlevél listánkról. A törlés időpontja a felhasználó törlési igénye esetén AZONNAL, de legkésőbb 72 órán belül.

 

A hírlevél küldéséhez nyilvántartott személyes adatokhoz való hozzáférést, törlését, módosítását az alábbi lehetőségek szerint kérheti:

Email: info@jatekmakettcentrum.hu

Telefon: 06 (1) 212-4028

Levelezési cím: 1097 Budapest, Gyáli út 31/b

 

6. COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE

A cookiek használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintetteknek lehetőségük van a cookiekat törölni a böngészők „Beállítások” menüjében az Adatvédelem menüpont alatt.

6.1 A kezelt adatok köre:

Azonosítószámok, dátumok, időpontok

6.2 Az érintettek köre:

A webáruházat böngészőben megnyitó, illetve regisztrációval igénybe vevő valamennyi Felhasználó.

6.3 Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje:

A látogatói munkamenet lezárásáig.

 
7. BIZTONSÁG

Adatvédelmi problémák esetében kötelező bejelentési kötelezettséget vállalunk a felügyeleti hatóságnak

Bárminemű kockázattal járó incidenst, törvénysértésre utaló jelet azonnal, de legkésőbb 72 órán belül az illetékes hatóságok és az érintett felé kötelesek vagyunk jelenteni.

7.1. PANASZTÉTEL JOGA A FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNÁL

Amennyiben személyes adatait feltételezhetően helytelenül dolgozzuk fel, lépjen velünk kapcsolatba, illetve joga van közvetlenül panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK FRISSÍTÉSE

Az adatvédelmi irányelveink az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ajánlásai és rendeletei szerint folyamatosan frissítve lesznek, a legfrissebb változásokról web-áruházunkban tájékozódhat, emellett a változásokat folyamatosan kommunikáljuk ügyfeleink felé.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről