ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, GARANCIA

I. A Szolgáltató


1. A www.jatekmakettcentrum.hu online áruház üzemeltetője a KéK Kobra Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató")
2. A Szolgáltató neve: KéK Kobra Korlátolt felelősségű társaság, rövidített neve: KéK Kobra Kft.
3. A Szolgáltató székhelye: 1097 Budapest Gyáli út 31/b
4. A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által kiadott határozat szerint a Szolgáltató (Cg: 01-09-079454 bejegyezve 1991.11.18-án a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által, adószám: 10610600-2-43) C/002 602 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.


Tárhely szolgáltató:

WEBCODE Kft.
Székhely: 3531 Miskolc, Hutás u. 45.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 486.
E-mail: info@webcode.hu
Telefon: 46/200-500
Fax: 46/200-111


II. A szolgáltatás igénybevétele

1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2. A megrendelések leadása a www.jatekmakettcentrum.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.jatekmakettcentrum.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.
Mindazonáltal a megrendelt termékek esetében előfordulhat, hogy a megrendelt terméket a Szolgáltató vagy partnere időközben értékesítette. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 munkanapon belül.
A KéK Kobra Kft. kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget. Megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

A Szolgáltató 27%-os áfa körrel értékesíti a termékeit, ez alól kivételnek számít a könyv és színező termékek ezek áfa tartalma 5%-ék.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van, úgy azt telefonon, e-mailen, vagy levél útján közölheti.
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal jogutódjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium weboldalán található elérhetőségeken:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4306

Fogyasztói jogvita esetén elérhető békéltető testületek elérhetőségei:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

4. A 2011/83/EU számú irányelvnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

6. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek a szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

7. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát a Felhasználó részére. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Felhasználót terheli!

8. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának elállása esetében szintén 8 munkanapon belül kérjük jelezni az elállási szándékot. Nem élhet továbbá elállási jogával internetes tartalmak, letölthető termékek vásárlása esetén - a szolgáltatás megkezdéséhez minden esetben a vásárló hozzájárulását kérjük.

9. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

10. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követõen közvetlenül a garanciális szervizhez vagy cégünkhöz kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minõsített termék esetén cserét intézünk. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

11. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelõ adatai megadásával ehhez elõzetesen, egyértelmûen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenõrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetõleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetõleg helytállóak.

12. A fenti jogszabályi kereteken kívül garanciát jelent az általunk forgalmazott termékek magas minõségi színvonala, valamint cégünk teljes mértékben vevõorientált hozzá állása. Amennyiben bármilyen kérdése, problémája, javaslata lenne a szállítással a termékekkel, vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. E-mailben: info@jatekmakettcentrum.hu címen, vagy telefonon: 06 1 212 40 28 vagy személyesen a szolgáltató telephelyén KéK Kobra Kft 1097 Budapest Gyáli út 31b címen. Az áruház nyitva tartásával és megközelíthetõséggel kapcsolatos információk a ügyfélszolgálat menüpont alatt találhatóak.

Amennyiben bármilyen kérdése, problémája, javaslata lenne a szállítással a termékekkel, vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.